Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đắk Lắk

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 16,94 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020. Các dự án đã sử dụng thiết bị của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường, được kiểm định bởi các đơn vị độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước. Khu vực dự án có chỉ số nắng tốt và khí hậu ôn hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành của thiết bị. Do đó, doanh thu bình quân của các dự án này thường cao hơn so với khu vực khác. 

 

Tổng công suất: 16,94 MWp

Loại hình: Điện mặt trời mái nhà

Năm vận hành thương mại: 2020

Địa điểm: Đắk Lắk

Giá mua bán điện FIT: 8,38 cent/kWh

Thiết bị: Tier 1