Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đồng Nai

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 2,36 MWp được hoàn thiện thi công lắp đặt trên những mái nhà xưởng sản xuất lớn tại tỉnh Đồng Nai và đã đi vào vận hành thương mại trong năm 2020. Các dự án sử dụng thiết bị của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường, được kiểm định bởi các đơn vị độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước.

Tổng công suất: 2,36 MWp

Loại hình: Điện mặt trời mái nhà

Năm vận hành thương mại: 2020

Địa điểm: Đồng Nai

Giá mua bán điện FIT: 8,38 cent/kWh

Thiết bị: Tier 1