Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đắk Nông

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 11,96 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020. Các dự án được phát triển theo mô hình kết hợp giữa phát triển trang trại nông nghiệp và vận hành kinh doanh điện năng lượng mặt trời. Các dự án đã sử dụng thiết bị của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường, được kiểm định bởi các đơn vị độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước.

Tổng công suất: 11,96 MWp

Loại hình: Điện mặt trời mái nhà

Năm vận hành thương mại: 2020

Địa điểm: Đắk Nông

Giá mua bán điện FIT: 8,38 cent/kWh

Thiết bị: Tier 1