Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bình Thuận

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1,40 MWp đều đi vào vận hành thương mại trong năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận. Thiết bị được sử dụng trong dự án đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thị trường, được kiểm định bởi các đơn vị độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước.

Tổng công suất: 1,40 MWp

Loại hình: Điện mặt trời mái nhà

Năm vận hành thương mại: 2020

Địa điểm: Bình Thuận

Giá mua bán điện FIT: 8,38 cent/kWh

Thiết bị: Tier 1