Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bình Dương

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 4,50 MWp được triển khai tại nhiều khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương, được hoàn thiện thi công lắp đặt và đã đi vào vận hành thương mại trong năm 2020 và sử dụng thiết bị của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường, được kiểm định bởi các đơn vị độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước.

Tổng công suất: 4,50 MWp

Loại hình: Điện mặt trời mái nhà

Năm vận hành thương mại: 2020

Địa điểm: Bình Dương

Giá mua bán điện FIT: 8,38 cent/kWh

Thiết bị: Tier 1