Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các dự án điện mặt trời mái nhà với công suất 0,99 MWp được đi vào vận hành thương mại trong năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sử dụng thiết bị của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường, được kiểm định bởi các đơn vị độc lập và cơ quan quản lý Nhà nước.

Tổng công suất: 0,99 MWp

Loại hình: Điện mặt trời mái nhà

Năm vận hành thương mại: 2020

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá mua bán điện FIT: 8,38 cent/kWh

Thiết bị: Tier 1