Dự án

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bình Thuận

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1,40 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đồng Nai

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 2,36 MWp được hoàn thiện thi công lắp đặt trên những mái nhà xưởng sản xuất lớn tại tỉnh Đồng Nai.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 0,99 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đắk Lắk

Cụm dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 16,94 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020 tại các khu vực có bức xạ mặt trời tốt nhất tại tỉnh Đắk Lắk.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đắk Nông

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 11,96 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020. Các dự án đều hoạt động tại tỉnh Đắk Nông, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi với số giờ nắng cao và ổn định qua các năm, cường độ bức xạ mặt trời lớn nhất cả nước.