• Trang chủ
  • Tin tức
  • ĐHĐCĐ Helio Energy: Tự tin hoàn thành kế hoạch đề ra, kỳ vọng phản ánh tích cực vào giá cổ phiếu

ĐHĐCĐ Helio Energy: Tự tin hoàn thành kế hoạch đề ra, kỳ vọng phản ánh tích cực vào giá cổ phiếu

16/04/2024 Tin tức

(VNF) - Ông Bùi Tuấn Dương, Phó tổng giám đốc Helio Energy, cho biết giá cổ phiếu HIO hoàn toàn phụ thuộc vào cung – cầu trên thị trường chứng khoán. "Việc của ban điều hành là tối đa hóa giá trị cổ đông bằng cách hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra và hy vọng điều đó sẽ được phản ánh tích cực vào giá cổ phiếu trên thị trường", ông Dương nói.

Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Helio Energy (UPCoM: HIO) được tổ chức thành công. Đại hội đã thông qua toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 cùng nhiều tờ trình quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn với nền kinh tế tại Việt Nam nói chung, nhưng Helio Energy đã linh hoạt thích ứng và chủ động thực thi nhiều giải pháp hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết nắng nhiều tại các khu vực có dự án điện mặt trời đang vận hành, Helio Energy đã đạt được một số kết quả khả quan.

Theo đó, doanh thu năm 2023 thực hiện đạt 124,31 tỷ đồng, vượt 2,3% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 21,4% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 10,07 tỷ đồng, vượt 32,3% so với kế hoạch và tăng 58,9% so với năm 2022.

Trong năm 2024, Helio Energy xác định tập trung hoàn thành các mục tiêu sau: Doanh thu thuần đạt 134,86 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19,81 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng lần lượt 8,72% và 96,7% so với thực hiện năm 2023.

Để hoàn thành mục tiêu của năm 2024, Helio Energy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 430,5 tỷ đồng thông qua 02 (hai) đợt phát hành, cụ thể: phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1, và phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Mục đích của các đợt tăng vốn này nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng, mở rộng quy mô công suất điện mặt trời và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Thứ hai, đảm bảo vận hành ổn định, tối ưu hóa các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của các dự án hiện hữu.

Thứ ba, tiếp tục công tác nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới, cũng như tìm kiếm đối tác cùng hợp tác đầu tư.

Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn cho CBCNV, đảm bảo nguồn nhân sự kế thừa có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Tại phần thảo luận, trả lời câu hỏi của các cổ đông liên quan đến giá trị thực của cổ phiếu HIO, ông Bùi Tuấn Dương, Phó tổng giám đốc Helio Energy, cho biết giá cổ phiếu hoàn toàn phụ thuộc vào cung – cầu trên thị trường chứng khoán. "Việc của ban điều hành là tối đa hóa giá trị cổ đông bằng cách hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra và hy vọng điều đó sẽ được phản ánh tích cực vào giá cổ phiếu trên thị trường", ông Bùi Tuấn Dương nói.

Về chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), Phó tổng giám đốc Helio Energy cho biết mặc dù chương trình này sẽ ảnh hưởng phần nào tới cổ đông hiện hữu, tuy nhiên trong kế hoạch phát triển trung và dài hạn, nhân sự trong ngành năng lượng tái tạo đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là ngành mới. Do đó, ESOP là chính sách tốt và sẽ đem lại giá trị dài hạn cho công ty và cổ đông.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về chính sách chi trả cổ tức, ông Phan Thành Đạt, Tổng giám đốc Helio Energy, cho hay từ ngày đầu thành lập, công ty đã đặt mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam. Mặc dù đã tăng vốn mạnh mẽ trong thời gian qua nhưng theo ông Đạt, quy mô công ty hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với các công ty cùng ngành. Do đó, theo lãnh đạo Helio Energy, hiện nay chưa phải là thời điểm phù hợp để chia cổ tức, công ty sẽ dành lợi nhuận sau thuế để lại để gia tăng quy mô kinh doanh.

Về tiến độ đàm phán mua cổ phần Công ty SD Trường Thành, ông Phan Thành Đạt cho biết ban lãnh đạo công ty đang làm việc với cổ đông của SD Trường Thành và họ đang có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần. Ban lãnh đạo công ty đã đi thực địa, đánh giá dự án và nhận thấy phù hợp với chủ trương đầu tư của công ty. "Đây là cơ hội tốt để tiếp nhận một dự án năng lượng tái tạo đã hoạt động trong bối cảnh việc cấp phép mới đang rất khó khăn", Tổng giám đốc Helio Energy nhấn mạnh.

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, phía Helio Energy cho biết sở dĩ công ty trình cổ đông 3/4 đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4 là bởi mặc dù chi phí kiểm toán của Big4 tương đối cao nhưng với năng lực, kinh nghiệm và năng lực của các công ty kiểm toán này, báo cáo tài chính kiểm toán của Helio Energy sẽ được trung thực, khách quan nhất.

 

Theo Báo VietNamFinance:

https://vietnamfinance.vn/dhdcd-helio-energy-tu-tin-hoan-thanh-ke-hoach-de-ra-ky-vong-phan-anh-tich-cuc-vao-gia-co-phieu-20180504224297591.htm

 

tin tức khác