Đề xuất nghiên cứu, xây dựng luật năng lượng tái tạo

10/11/2023 Tin tức
 
TTTĐ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phạm Thúy Chinh cho rằng cần có khung khổ pháp luật để tạo môi trường thuận lợi, an toàn, bền vững cho chuyển đổi năng lượng thành công...
 
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phạm Thúy Chinh, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động thực hiện các cam kết tại COP26 và việc đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, hydrogen của Chính phủ.
 
Bà Phạm Thúy Chinh đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và tin tưởng đây là một định hướng chiến lược mang tính đột phá trong thời gian tới cùng với công nghiệp bán dẫn, nhất là khi nước ta có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo, đầu vào của ngành hydrogen/amoniac xanh.
 
Theo bà Phạm Thúy Chinh, đó cũng là xu hướng chung của thế giới khi đã có tới khoảng 40 quốc gia đã xây dựng chiến lược hydro với trên 500 dự án với quy mô lớn trị giá 240 tỷ USD được công bố.
 
Đề xuất nghiên cứu, xây dựng Luật Năng lượng tái tạo
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phạm Thúy Chinh
 
Để từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch điện VIII với quyết tâm chính trị cao của Chính phủ, nhiều tập đoàn kinh tế Nhà nước đang tham gia nghiên cứu, thí điểm, xây dựng Chiến lược về năng lượng hydrogen, chuyển đổi năng lượng xanh, sạch… đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
 
Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phạm Thúy Chinh cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu đề ra quyết tâm chính trị thôi chưa đủ mà cần có khung khổ pháp luật để tạo môi trường thuận lợi, an toàn, bền vững cho chuyển đổi năng lượng thành công.
 
Bà Phạm Thúy Chinh nhấn mạnh, Chính phủ cần sớm đề xuất với Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho ngành hydrogen từ các nguồn tài chính hợp pháp, kể cả hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước qua chính sách thuế, phí, lãi suất và từ các quỹ hỗ trợ nghiên cứu, triển khai công nghệ mới để kích thích, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư theo phương thức đối tác công tư vào phát triển ngành hydrogen.
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Phạm Thúy Chinh đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy và tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển của công nghiệp hydrogen.
 
Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực; nghiên cứu, xây dựng Luật năng lượng tái tạo, trong đó có chương riêng quy định về hydrogen/amoniac xanh.
 
Hai là, nghiên cứu, quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng cho năng lượng hydrogen để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng.
 
Ba là, quy định về sản xuất hydrogen từ các nguồn khác nhau và lưu trữ an toàn hydrogen.
 
Bốn là, quy định về hệ thống phân phối và vận chuyển từ nơi sản xuất, lưu trữ đến nơi sử dụng, bao gồm cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trữ và các phương tiện vận chuyển.
 
Năm là, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển công nghệ; đảm bảo môi trường đầu tư ổn định; hỗ trợ thị trường…
 
Theo Hậu Lộc

tin tức khác