102 Tỷ đồng doanh thu
210 Tỷ đồng vốn điều lệ
50 Triệu kWh
34 Đơn vị thành viên
40 Dự án
Giới thiệu

Công ty cổ phần Helio Energy

Với định hướng phát triển luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên vì sự phát triển bền vững của xã hội, tạo ra nguồn năng lượng xanh - bền vững cho tương lai, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển, mở rộng quy mô danh mục dự án đầu tư, đa dạng hóa các loại hình dự án, từng bước khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong mảng phát triển điện năng lượng tái tạo tại Việt Nam
Dự án nổi bật

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bình Thuận

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1,40 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đồng Nai

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 2,36 MWp được hoàn thiện thi công lắp đặt trên những mái nhà xưởng sản xuất lớn tại tỉnh Đồng Nai.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 0,99 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đắk Lắk

Cụm dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 16,94 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020 tại các khu vực có bức xạ mặt trời tốt nhất tại tỉnh Đắk Lắk.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Đắk Nông

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 11,96 MWp được hoàn tất thi công và vận hành thương mại trong năm 2020. Các dự án đều hoạt động tại tỉnh Đắk Nông, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi với số giờ nắng cao và ổn định qua các năm, cường độ bức xạ mặt trời lớn nhất cả nước.

Các dự án điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Bình Dương

Các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 4,50 MWp được triển khai tại nhiều khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.
Tin tức